(Pozn. ​​Používáme příklad z USA, protože se u nich začal výrazně používat a máme možnost pozorovat vývoj nové historie Kratomu v západních zemích. Tamní asociace AKA bojuje proti zákazu nejintenzivněji a tyto materiály máme přímo od nich.)

Přírodní kratomové produkty versus upravené kratomové produkty
Kde se FDA spletla?

Kratom se poprvé dostal do USA po válce ve Vietnamu, kdy vzrostla imigrace z Jihovýchodní Asie. I vracející se vojáci, kteří poznali kratom během své tamnější služby, pokračovali v jeho užívání ke zlepšení nálady, potlačení bolesti a zvýšení energie, podobně jako si každé ráno lidé dávají šálek kávy. Kratom získávali buď od přátel a rodin v Jihovýchodní Asii, které jim ho posílaly do USA, nebo využívali služeb etnické přepravy pro tyto komunity.

Typicky se kratom konzumoval žvýkáním listů, vařením listů, zaléváním listů horkou vodou jako čaj, nebo v kapslích s rozdrceným práškem z listů. Účinky působení kratomu se nedají zesílit nebo prodloužit ani kouřením ani injekční aplikací části rostliny nebo extraktu vyrobeného z prášku z drcených listů. Kratom se bezpečně užívá v Jihovýchodní Asii již po staletí, aniž by byl hlášen jediný případ předávkování vedoucího ke smrti. U uživatelů se může vyvinout středně těžká závislost podobná závislosti na kofeinu, s podobnými abstinenčními příznaky.

V polovině 90. let minulého století se popularita kratomu rozmohla díky provozovatelům Head shopů a Smoke shopů, z nichž někteří neeticky zvyšovali prodeje kratomu tak, že ho často mixovali jinými ilegálními drogami, např. s heroinem, morfinem nebo fentanylem. Zákazníci tak žili v domnění, že kupují čistý kratom a ne s příměsí vysoce návykových a potenciálně smrtících ilegálních látek.

Odhaduje se, že v USA je pět miliónů uživatelů kratomu.

Negativní dopad konzumace těchto upravených kratomových produktů vyústil roku 2005 ve varování DEA. Bohužel DEA nevzala v potaz důležité rozlišení mezi přírodním kratomem a kratomovými produkty s příměsí. V roce 2009 bylo ve Švédsku během dvanácti měsíců nahlášeno devět úmrtí následkem konzumace kratomového produktu, který se na internetu prodával pod názvem „Krypton“. To vyvolalo zájem DEA i FDA ohledně bezpečnostních rizik užívání kratomu a roku 2012 FDA vydala „Důležité varování“ ohledně kratomu. Následně přibyla další „Důležitá varování“ v letech 2014 a 2016.

FDA tehdy i nyní dál ignoruje výzkum publikovaný roku 2011, který dokumentuje, že devět úmrtí ve Švédsku bylo způsobeno úmyslným přimícháním toxické dávky O-desmethyltramadolu, což je opioidní analgetikum a hlavní metabolit tramadolu. Tato směs se prodávala pod názvem „Krypton“. FDA dál opakovaně odkazuje na těchto devět švédských úmrtí a navrhuje regulaci nebo rovnou úplný zákaz přírodního kratomu.

Na základě rozšíření varování před kratomem kvůli veřejnému zdraví se právníkům a úředníkům z FDA a DEA podařilo mezi lety 2012 a 2016 prosadit zákaz prodej kratomu hned v šesti státech. Žádné z těchto varování ale nerozlišovalo mezi přírodním kratomem a nebezpečnou směsí kratomu a dalších látek, kterou prodávali bezcharakterní prodejci nic netušícím zákazníkům.

  • srpna 2016 DEA dle žádosti FDA vydala Oznámení úmyslu přidat dva aktivní alkaloidy obsažené v kratomu – mitragynin (MG) a 7-hydroxymitragynin (7-HMG) – na seznam zakázaných látek, při čemž se odvolávali na 33 úmrtí údajně spojovaných s užíváním kratomu. 14. října 2016 DEA stáhla upozornění a vyzvala veřejnost k vyjádření. DEA požadovala po FDA do 1. prosince 2016 „urychlenou osmifaktorovou analýzu (8-FA)“, která by ospravedlnila zařazení kratomu na seznam.

Objevilo se 23 232 komentářů, z nichž 99,1% bylo proti zákazu (pouhých 113 komentářů bylo ve prospěch zákazu). Komentující byli z řad výzkumníků, lékařů, právníků, veteránů a samozřejmě také uživatelů kratomu. FDA ovšem do 1. prosince 2016 nedodala požadovanou analýzu 8-FA. Tím pádem Americká kratomová asociace (AKA) poskytla nezávislou analýzu 8-FA, kterou provedl odborník na závislosti a bezpečnost psychotropních látek Jack Henningfield Ph.D. Analýza dokumentovala neschopnost FDA vyhovět požadovaným standardům k zařazení kratomu na seznam.

V říjnu 2017 FDA znovu předložila DEA svůj požadavek na zařazení obou hlavních účinných alkaloidů v kratomu na seznam. K tomu ještě 14. listopadu 2017 FDA vydala prohlášení, v němž tvrdila, že „úmrtí spojovaná s kratomem“ vzrostla již na 36 a prohlásila, že kratom má podobné účinky i rizika jako užívání klasických opioidů. FDA tedy opět nerozlišovala mezi přírodními kratomovými produkty a těmi s příměsí.

  • února 2018 vydala FDA prohlášení o dalších negativních účincích kratomu a oznámila vývoj „nového“ počítačového modelu, který může poskytnout silnější důkazy ohledně opioidních vlastností složek kratomu. FDA tvrdila, že počet úmrtí spojovaných s užitím kratomu stoupl na 44 (opět včetně devítí švédských úmrtí roku 2009). Vědci zpochybnili použití počítačového modelu FDA , podle něhož má MG a 7-HGM opioidní účinky. Vědci odmítli tvrzení FDA a spíše než samotnému kratomu dávali úmrtí za vinu užití několika drog naráz, špatnému zdravotnímu stavu nebo konzumaci kratomových produktů s příměsí.

V červnu 2018 publikoval Scott Hemby první studii o bezpečnosti kratomu na zvířatech. Prokázalo se, že MG není nebezpečně návykový a 7-HM se objevuje v kratomu v tak nízkých dávkách, že by nemělo smysl přidávat ho na seznam. Jen o pár týdnů později, v červenci 2018 provedl Národní institut zneužívání drog (NIDA) druhý výzkum na zvířatech, v němž porovnávali MG s heroinem, metamfetaminem a placebo solí. Zjistili, že ve standardním zvířecím modelu návykového potenciálu se nejvíc podobá soli. Tento výzkum přišel s výsledkem, že mitragynin má omezenou schopnost zneužívání.

Tyto studie tedy přímo vyvrátily prohlášení FDA, že kratom je nebezpečně návykový a že má stejné vlastnosti jako opioidy. 20. září 2018 pak ještě NIDA dodatečně upravila část svého prohlášení ohledně toho, zda je možné se kratomem předávkovat:

„V roce 2017 začala FDA vypouštět sérii varování před kratomem a nyní spojuje s jeho užitím 44 úmrtí, z nichž jeden případ se vyšetřoval jakožto možné požití čistého kratomu. Většina úmrtí spojovaných s kratomem byla však nejspíš výsledkem konzumace upravených produktů (jiné drogy smíchané s kratomem) jako např, opioidy, benzodiazepiny, alkohol, gabapentin a volně prodejné léky jako třeba sirup proti kašli. Také se objevují hlášení o kratomu baleném jako doplněk stravy, kde jsou další sloučeniny, které mohou způsobit smrt."

 
Výzkum NIDA tedy zjevně prokázal, že úmrtí, která proklamovala FDA, vycházela z kratomových produktů s příměsí. CSA nevydá zákonné prohlášení ohledně přidání látky na seznam, když se bezpečnost a návykový potenciál  posuzuje z upravených produktů. V historii CSA se zatím nikdy nic takového nestalo. Nicméně FDA má speciální oprávnění zabavit jakýkoli upravený produkt, který představuje bezpečnostní riziko pro zákazníky. Měli by využít svých pravomocí, aby odstranili upravené kratomové produkty z trhu a zahájili trestní stíhání osob nebo firem odpovědných za produkci a marketing těchto upravených produktů.

Určitá část komunity uživatelů kratomu objevila, že čistý kratom může být efektivním prostředkem k tlumení bolesti a stejně jako jiné bylinky či doplňky stravy může být alternativou k nebezpečně návykovým a potenciálně smrtícím opioidům. FDA si zaměnila legitimní využití Kratomu jeho konzumenty, kteří užívali bezpečný čistý kratom s tím, že různí prodejci prezentovali přes ilegální marketing terapeutické účinky nejrůznějších Kratomových produktů. FDA má zákonnou moc zamezit těmto prodejcům v jejich ilegální činnosti, stejně jako v případě jakéhokoli jiného doplňku stravy.

Závěr

DEA by měla vrátit FDA 8-FA na další analýzu a FDA by měla odvolat Důležité upozornění a využít svou existující regulační pravomoc k zákazu upravovaných kratomových produktů, aby ochránila bezpečnost amerických konzumentů.

Jednotlivé státy by měly přijmout legislativu, která by ochránila konzumenty před upravovanými kratomovými produkty, které by měly být označeny tak, aby zákazník vždy věděl, co přesně který kratomový produkt obsahuje. AKA podporuje principy Ochrany konzumenta kratomu, které byly představeny v Michiganu, Utahu, Arizoně, a které nyní zvažuje mnoho dalších států.

Zdroj:

https://www.csakratom.org/uploads/AKA_Natural_vs_Adulterated_Kratom_Products_4c67264169.pdf?updated_at=2022-11-01T20:22:09.340Z

Mohlo by vás také zajímat

Chcete pomoci momentální situaci s kratomem_.jpg

Pomozte udržet Kratom legální

Natočte krátké video o Vašich zkušenostech s Kratomem.

Stanovisko ČSAK k momentální situaci.jpg

Kratom by měl být regulován, nikoliv zakázán!

Stanovisko ČSAK k současné situaci týkající se kratomu v ČR. 

;
}