Zastánci Kratomu oslavují nové rozhodnutí Světové zdravotnické organizace Spojených Národů (WHO), která zavrhla, aby tato z rostliny získávaná substance byla po vědeckém přezkoumání mezinárodně zakázána.

Existovaly určité obavy, že výkonný výbor WHO pro drogovou závislost (ECDD) podnikne kroky buď k urychlení mezinárodní kontroly nad Kratomem – který je nabízený jako přírodní lék proti bolesti a který funguje jako bezpečnější alternativa opioidních léků na předpis – nebo doporučí kritické přezkoumání, které by mohlo nakonec vést ke kriminalizaci po dalším roce zkoumání.

Ve zprávě vydané 9.12.2021, členové ECDD hlasovali 11:1 pro variantu jednoduše pokračovat v monitorování dat zdravotních dopadů Kratomu během dalších dvou až tří let, namísto striktní kontroly institucemi. Členové rady nenalezli „dostatečný důkaz“, že Kratom v tomto bodě vyžaduje hlubší kritické přezkoumání, vedoucí k zákazu.

Zatímco toto rozhodnutí bylo založeno na vědeckém zkoumání risku závislosti, závislostního potenciálu a terapeutického použití Kratomu, příznivci také poukazovali na fakt, že kolem 80,000 lidí zaslalo komentáře adresované výboru, ve kterých sdíleli svůj pohled a zkušenosti s rostlinnou substancí.

„Lidé hlásí užívání Kratomu k sebemedikaci rozmanitých poruch a stavů včetně bolesti, vysazení opiodních léků, závislosti na opioidech, úzkostí a depresí,“ píše ECCD ve své zprávě. „Kratom je používaný jako součást tradiční medicíny v některých zemích.“

„Výbor zvážil informace týkající se tradičního použití a prozkoumání možných využití Kratomu v medicíně,“ následovalo. „Porota došla k závěru, že zde je nedostatečný důkaz k doporučení kritického přezkoumání Kratomu.“

Místo toho výbor prohlásil, že je doporučováno aby Kratom „byl držen pod dohledem sekretariátu WHO,“ jako tomu je od roku 2020.

Mac Haddow, vedoucí pracovník pro veřejnou politiku Americké Kratomové Asociace (AKA), nám řekl, že to je „všeobecně výtečný výstup pro vědu“, který se, jak doufá, promítne do regulačních opatření v rámci U.S. Food and Drug Administration (FDA) nad Kratomem.

„Velký problém s Kratomem dnes ve Spojených Státech je bídně regulovaný trh, protože FDA si sedí na rukou, a to posiluje špinavou hru kratomových prodejců, kteří například netestují kratomové produkty na obsah mikrobiologických patogenů a těžkých kovů.”

V současné podobě, Kratom není zařazen pod federální Controlled Substances Act nebo pod mezinárodními drogovými smlouvami, kterých jsou Spojené Státy součástí. FDA zvažovala vyhlášení zákazu substance, ale čelila odporu a nebyla schopná to udělat ani v tomto bodě.

Někteří příznivci očekávali, že dokud agentura neuložila na kratom zákaz ve své zemi, využije WHO konvenci jako příležitost uzákonit prohibici mezinárodně, krok, kterému by země byla nucená vyhovět.

Dvoustranné a dvoukomorové duo kongresových zákonodárců zaslalo dopis na sekretariát U.S. Department Health and Human Services a velvyslanci OSN, v říjnu 2021, prosíce úředníky, aby odolali snahám uvalit mezinárodní zákaz na Kratom.

Vzhledem k tomu, že federální agentury přecházely tam a zpět ohledně výhod zařazení Kratomu v průběhu posledních let, není zde „žádný přesvědčivý důkaz, který by zaručoval, že Spojené státy budou hlasovat pro mezinárodní dohled nad touto substancí,“ řekl zákonodárce.

Odděleně, výbor Domácích položek během léta schválil zprávu o legislativě výdajů, která říká, že federální zdravotnické agendy „přispěly k pokračujícímu pochopení zdravotních dopadů Kratomu, včetně jeho konzistentních sloučenin, mitragyninu a 7-hydroxymitragyninu.“

„Výbor si je vědom potenciálně slibných výsledků Kratomu pro pacienty s akutní a chronickou bolestí, kteří hledají bezpečnější alternativy k často silně návykovým předepisovaných opioidů s potenciálem úmrtí, a z výzkumu šetřícího užití kratomových konzistentních sloučenin pro závislost na opiátech“

Výbor také nařídil sekretariátu Health and Human Services, aby se nadále zdržel doporučování, aby byl Kratom kontrolován v Schedule 1 (drogy bez lékařského využití).

Ke konci roku 2020 se Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHEQ) obrátila na veřejnost, aby pomohla identifikovat výzkumy, které se specificky podívají na nevýhody a výhody cannabinoidů a Kratomu.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) minulý rok odděleně obdržela víc než tisíc komentářů, týkající se Kratomu, které byly součástí další veřejné výzvy.

Zdroj:

https://www.csakratom.org/uploads/ecdd_report_dec_2021_25800c47d8.pdf?updated_at=2022-11-01T20:21:51.670Z

Mohlo by vás také zajímat

csa_blog_bez_textu.jpg

Co je Kratom?

Kratom je tropický strom Mitragyna speciosa pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Názov Kratom má korene v thajčine. Medzi štáty s jeho prirodzeným výskytom patrí Thajsko, Indonézia, Malajzia, Mjanmarsko, a Papua Nová Guinea

csa-blog_bez_textu-25-1024x713.jpeg

Historie užívání kratomu v USA

Kratom se poprvé dostal do USA po válce ve Vietnamu, kdy vzrostla imigrace z Jihovýchodní Asie.

Chcete pomoci momentální situaci s kratomem_.jpg

Pomozte udržet Kratom legální

Natočte krátké video o Vašich zkušenostech s Kratomem.

Stanovisko ČSAK k momentální situaci.jpg

Kratom by měl být regulován, nikoliv zakázán!

Stanovisko ČSAK k současné situaci týkající se kratomu v ČR. 

;