Vážená paní, vážený pane,

 

obracíme se na Vás kvůli aktuální kratomové situaci, která v České republice panuje. Momentálně vedeme boj o další osud kratomu v této zemi, přičemž intenzivně jednáme s představiteli vlády i odborníky. Vy, jakožto distributor, máte potenciál nám v tomto boji pomoci a zachránit tak jak kratom, tak své podnikání.

Jsme Česko-Slovenská Asociace za Kratom a zprostředkováváme konverzaci mezi kratomovým průmyslem a státními úřady, které poslední měsíce rozhodují í o budoucnosti kratomu – jeho zákazu (a tedy pro mnohé konce podnikání), nebo regulaci (pokračování a zlepšení podnikání). Otevřeně usilujeme o jeho regulaci, společně s pravdivou, nezaujatou a objektivní informovaností veřejnosti.

Možná jste si všimli, že v České republice hrozí naprostý zákaz kratomu v podobě jeho uvedení na seznam zakázaných látek typu heroin nebo pervitin. O řešení celé situace intenzivně jednáme s Ministerstvem zdravotnictví, přičemž ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se pod tlakem veřejnosti přiklání právě k uvedení kratomu do ilegality. Dle slov členů Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí jej k tomuto rozhodnutí tlačí především užívání kratomu nezletilými.

Ti látku kupují zejména z prodejních automatů, dostupných na řadě míst. Budou-li se v mediálním prostoru množit případy nezletilých závislých na kratomu, uvede látku Ministerstvo zdravotnictví s největší pravděpodobností na seznam OPL (omamné a psychotropní látky). Jakmile se tak stane, neexistuje v podstatě žádný způsob, jak ji z něj vyjmout a zařadit zpět mezi látky legální.

Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami (EWS) se dne 4. října 2022 shodla na tom, že je potřeba vytvořit nový legislativní rámec, respektive novou kategorii látek, která umožní regulaci, a tedy vybudování legálního trhu s kratomem a případně i jinými podobnými látkami, zejména rostlinného původu. To je v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala regulovat psychoaktivní látky podle jejich škodlivosti. Ovšem takovou velkou změnu nelze provést ze dne na den a jedná se o časově dosti náročnou záležitost.

https://www.drogy-info.cz/nms/o-nas/system-vcasneho-varovani/informace-ze-setkani-pracovni-skupiny-system-vcasneho-varovani-pred-novymi-drogami-ews-4.-10.-2022/

Především kvůli nátlaku rodičů se Ministerstvo zdravotnictví snaží i přes nesouhlas odborné veřejnosti tuto situaci řešit tou nejrychlejší a nejsnazší cestou: úplným zákazem.

Odborná veřejnost je nakloněna k zařazení kratomu do nového legislativního rámce, to jest do nové kategorie psychomodulačních látek. Ovšem tlak na politiky ze strany veřejnosti je enormní. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je hrozba, že se z kratomu z hlediska práva stane do konce roku látka typu heroin, velmi reálná.

Proto je potřeba vyvinout maximální úsilí, abychom obrátili veřejné mínění a minimalizovali riziko dalšího závislého nezletilého, jehož příběh by mohl prosáknout do médií. Budeme-li spolupracovat, získáme pro pracovní skupinu tvořící návrh na změnu legislativy o psychomodulačních látkách tolik potřebný čas k dokončení novely zákona a její předložení Poslanecké sněmovně. Kratom by se tak stal regulovaným a legálním.

Abychom situaci obrátili v náš prospěch, je potřeba učinit zásadní a odvážný krok, který minimalizuje aktuální rizika spojená s užíváním kratomu, uklidní veřejnost a zmenší tlak na ministra zdravotnictví.

Tímto nezbytným krokem je dočasné stažení kratomu z prodejních automatů. Jedná se o řešení na přechodnou dobu. Pokud k němu však nepřistoupíme, je nanejvýš pravděpodobné, že kratom jako takový skončí v ilegalitě a ze všech uživatelů i prodejců, kteří své zásoby nevysypou do kanálu, se stanou dealeři tvrdých drog.

Nejedná se o marketingový tah ani o konkurenční boj, nýbrž o zcela objektivní zhodnocení situace nejen námi, ale i lidmi s přímým napojením na vládu. Je to zkrátka fakt.

Automaty lze buď vyprázdnit a přidat na ně například nálepku či leták s informacemi o tom, že souhlasíte s regulací kratomu. Vaši plnoletí zákazníci to zcela jistě ocení a produkty budou moci stále zakoupit na Vašem e-shopu. Spousta distributorů ze svých automatů již kratom stáhla, čímž výraznou měrou přispěla ke zlepšení mediálního obrazu kratomové komunity. Za to jim děkujeme.

Stojíte před z racionálního pohledu snadnou volbou: stáhnout dočasně kratom z automatů, nebo o něj přijít nadobro.

Situace je vážná, a dokud bude kratom volně dostupný dětem v městských výdejních automatech, bude nadále eskalovat.

Neučiníme-li výše popsaný krok, do konce roku 2022 máme zákaz kratomu na stole.

Pokud však kratom na přechodnou dobu z ulic zmizí, je naopak velká šance, že tento boj dotáhneme do zdárného konce. Rodiče se uklidní, tlak na ministra pomine a zbude prostor na rozumnou diskuzi, jak s kratomem naložit. Výsledek diskuze vedené v racionálním duchu je pak jasný: regulace, nikoli zákaz.

https://denikn.cz/1008927/nebezpecny-kratom-po-kritice-mizi-z-nekterych-automatu-jeho-regulaci-podporujeme-tvrdi-cast-prodejcu/

Řada automatů již z ulic zmizela na popud vedení měst, přičemž pro stažení kratomu z automatů se zároveň rozhodlo několik Vašich kolegů distributorů. Tímto bychom jim za tento dobrovolný krok ještě jednou rádi poděkovali, jelikož vysílá nanejvýš pozitivní signál směrem k veřejnosti a uklidňuje situaci.

https://www.novinyvm.cz/22557-automat-na-kratom-je-prazdny.html

Jako ČSAK jsme se rozhodli nečekat se založenýma rukama, jak to celé dopadne. Intenzivně usilujeme o to, aby se povědomí o kratomu a jeho uživatelích v České republice ubíralo správnou a racionální cestou, na jejímž konci stojí právní regulace kratomu a pokračování jeho prodeje. Tímto na Vás apelujeme, abyste byli naší snaze nakloněni. Koneckonců jsme na stejné lodi a úplným zákazem kratomu by nebylo vítězů. Pouze poražených. Pokud všichni budeme tahat za jeden provaz, prokážeme sílu naší komunity a společně představíme kratom veřejnosti férově v jeho kladech i záporech.

Pouze v takovém případě máme šanci na úspěch. Máme společný cíl, nehledě na to, že se můžeme stát průkopnickou zemí Evropské Unie v jeho regulaci a zařazení do samostatné kategorie psychomodulačních látek, kam by později spadaly i další látky typu kanna, konopí, kava kava apod. Společně máme šanci to zvládnout.

 

Děkujeme za Vaši ochotu s námi spolupracovat.

 

S úctou

Lukáš Pfeffer
Mluvčí

Česko-Slovenská Asociace za Kratom, z.s.

}