Česko – Slovenská Asociace za Kratom (ČSAK) si klade za cíl smysluplnou komunikaci s úřady ve jménu rozumné regulace užívání Kratomu v našich zemích, a to zejména informativní činností podepřenou jak pevnými daty ze světa vědy, tak za využití osobních zkušeností jeho uživatelů

Kratom je v České republice nyní legislativně vyčleněn jako nepotravina (na Slovensku už na seznamu zakázaných látek jako je heroin nebo marihuana). Je známo, že se kratom konzumuje i navzdory tomu, že je prodávaný především jako sběratelský produkt. Podle nejnovějšího vyjádření WHO (15.10.2021) má kratom potenciál pro pomoc s akutní a chronickou bolestí. Členové WHO a ECCD nenalezli dostatečný důkaz, že Kratom vyžaduje hlubší kritické přezkoumání, vedoucí k jeho zákazu.

 
(Zdroj zde: https://s3.documentcloud.org/documents/21150126/ecdd-report-dec-2021.pdf )
 
Naší činností chceme prosadit povolení osvěty o této rostlině a s tím i v rámci harm-reduction programu optimalizovat dopady jeho užívání – tím je myšleno snížit možná rizika a zvýšit přínosné benefity.

Volný trh s touto rostlinou, nebo naopak úplné zakázání prodeje zaručeně vede ke špatným scénářům. Mezi ně patří vznik šedé ekonomiky a nebo vznik rizika škody na zdraví jedinců z důvodu nedostatečné informovanosti.

Legalizace

V tento moment neexistují výzkumy, které by jasně poukazovaly na fakt, že kratom je nebezpečný a je třeba zakázat jeho prodej a konzumaci. Z dostupných dat také nevyplývá, že by kratom byl návykovější nebo nebezpečnější než zcela legální alkohol a cigarety či kofein. Alkohol dokonce, jako jedna z mála návykových látek, dokáže v případě chronického užívání a následného drastického vysazení způsobit vážné zdravotní problémy až smrt. Stát a společnost tyto látky akceptuje i přes všem známá rizika spojená s užíváním. Dokonce jsou ve veřejném prostoru prezentované jako tradičně užívané. Kratom je v Asii dlouhodobě tradičně užívaná rostlina a společnost tam na uživatele pohlíží jako na pracovité a přínosné členy společnosti.

 
Zákaz problém ani zdaleka nevyřeší, jen rozšíří černý trh o další produkt. Vidíme, že i navzdory zákonům jsou mnohé jiné látky stále problém a tedy můžeme předpokládat, že lidé se i přes tahle opatření ke kratomu dostane bez větších obtíží. Tak stejně je třeba přihlížet k tomu, že dealery morální zásady příliš netrápí, nebudou dbát na bezpečné užívání této rostliny a navíc se může stát, že jim budou podsouvat i tvrdší drogy, které by se sebou přinášely vážné problémy
 
Po zařazení kratomu na Seznam Omamných a Psychotropních látek by se určitě objevilo mnoho případů, kdy skončí lidé nesmyslně ve vězení. Tímto krokem přicházejí o svobodu užívat alternativní rostliny s možnými pozitivními účinky a v případě porušení tohoto zákona by čelili zničení jejich života. Tímto by pro stát nejen že vznikly další nadbytečné náklady spojené s vazbou a soudními procesy, ale stát by tak přišel o možnost profitovat z daní z prodeje a spotřebitelské daně.

Účinky a návykovost

Existuje více studií poukazujících na blahodárné účinky kratomu, ať už na tělo nebo na mysl. Tradičně se užívá převážně při náročné fyzické práci, těžkých bolestech, mentálních neduzích nebo léčení závislosti na opiátech. Na Slovensku se objevili obavy o jeho návykovosti, což je pochopitelné, ale v případě dodržování zásad rozumného užívání jsou neopodstatněné. Je totiž zřejmé, že pokud člověk něčeho užívá příliš často velké množství, jeho tělo si vytvoří toleranci a časem i fyzický návyk. Proto je důležité dopřát svým receptorům čas a prostor na regeneraci. Tohle však platí nejen u kratomu, ale i u ostatních běžně užívaných látek jako je například kofein a nikotin. Drtivá většina lidí konzumuje kofein na denní bázi a v případě vynechání konzumace kofeinového nápoje zažívají negativní dopady na kognici a mentální pohodu. Stejným způsobem je narůstajícím problémem obezita a nadměrná konzumace jídla. Každému je však jasné, že tyto problémy nesmíme řešit zákazem, ale edukací.

Edukace a řešení problémů

Vícero problémů s nesprávným užíváním by se dalo jednoduše předejít vzděláváním a možností uvádět dávkování na obalech, což je doposud nemožné, protože se kratom nachází v šedé zóně kategorizování. Za dobu co je kratom na Českém a na Slovenském trhu více rozšířený, uživatelé zatím neměli od prodejců k dispozici žádné informace o rozumném využívání. I přes tento významný nedostatek ty negativní efekty spojené s nadměrným užíváním zažila jen velmi malá část. Při pohledu na tento fakt můžeme vidět, že riziko návyku není až tak velké.

 
Za předpokladu, že by se někomu podařilo vybudovat závislost na této rostlině, je důležité mu poskytnout podporu. Personál center pro závislé by měl mít dostatečné znalosti o postupech v takovýchto případech. My, jako Asociace, trváme na tom, aby měl každý uživatel kratomu dostatečné informace o správných a rozumných metodách užívání, abychom předešli jakýmkoliv komplikacím.

Regulace prodeje

Navrhujeme aby byl prodej kratomu regulovaný a mohla by si jej koupit pouze osoba starší 18 let po prokázání své plnoletosti. Stejná kontrola by se týkala i prodeje prostřednictvím automatů, ve kterých by byl prodej omezený výhradně na zařízení schopné kontrolovat totožnost obdobně, jako funguje prodej cigaret za pomocí skenování občanského průkazu například v Rakousku nebo v Německu.

Jako Česko – Slovenská Asociace za Kratom bychom se snažili o navržení rozumných způsobů, jakými by se úřady staraly o podrobnou kontrolu prodejců, a tím by se zajistilo bezpečí pro všechny.
}