Vážení čtenáři,

 

řada z vás nepochybně zaznamenala text zabývající se kratomovou problematikou u nás, který vyšel ve čtvrtek 20. dubna 2023 na webu Seznam zprávy. ČSAK považuje především několik úvodních odstavců za zavádějící a problematické, neboť představují kratom jako výlučně nebezpečnou látku bez uznání jeho potenciálních léčebných účinků a bez potřebného kontextu. Proto jsme nuceni na text reagovat

ČSAK oceňuje, že nový článek podrobně věnuje pozornost kratomové situaci v České republice a upozorňuje na potřebu regulace a rizika spojená s užíváním kratomu. Text rovněž varuje před nadužíváním kratomu, které může vést k závislosti a notně člověku znepříjemnit život. O této skutečnosti je potřeba neustále informovat a snižovat tak riziko vzniku závislosti.

Bohužel příklad, na němž hrozby užívání kratomu text demonstruje, je problematický, extrémní a nereflektuje realitu drtivé většiny uživatelů kratomu. A to i těch, kteří kratom nadužívali a abstinencí si prošli.

Článek pojednává o jistém panu B., který po dlouhodobém užívání kratomu zažil při vysazení dva měsíce pekla. Měl táhlé střevní potíže, které líčí jak dva měsíce Salmonely, cítil malátnost, byl bez energie a líčí, jak zažíval „elektrošoky v hlavě.“

Předně nás mrzí každý případ, kdy si uživatel kratomu musí projít abstinenčními příznaky a panu B. přejeme hodně zdaru a brzký konec jeho potížím. Je to ukázkový příklad toho, jaké může mít nedostatek relevantních informací o kratomu ve veřejném prostoru negativní dopady na uživatele.

Proto je potřebná osvěta a právní regulace, aby prodejci na rizika mohli upozorňovat.

K výše zmíněnému případu však musíme podotknout několik věci. Zaprvé pan B. kratom konzumoval nadměrně, dlouhodobě a spolu s antidepresivy. Je důležité zdůraznit, že kratom by neměl být kombinován s jinými léky a před užitím je vhodné konzultovat odborníka.

Za druhé pan B. vysadil kratom i medikaci najednou. Antidepresiva se vysazují postupně a pod dohledem lékaře (https://www.drmax.cz/zeptejte-se-lekarnika/antidepresiva-vysazovani(https://www.drmax.cz/zeptejte-se-lekarnika/antidepresiva-vysazovani). Skončit s nimi ze dne na den není dobrý nápad. Obzvlášť pokud je dotyčný kombinuje s jinou látkou, kterou vysadí stejně rázně a v té samé chvíli. Například výše zmíněné “elektrošoky v hlavě” se označují jako brain zaps a jejich častým původcem je právě náhlé vysazení antidepresiv, nikoli kratomu (https://www.medicalnewstoday.com/articles/brain-zaps

Za třetí nevíme, co se skrývá pod termínem antidepresiva, který bývá bohužel mnohdy mylně užíván i pro léčiva z řad benzodiazepinů. Jde tedy o SSRI farmaka, Trittico, prášky proti úzkostem jako Lexaurin, Rivotril, další benzodiazepiny nebo kombinaci obojího? Benzodizapiny jsou samy o sobě extrémně návykové (závislost může vzniknout již po dvou týdnech pravidelného užívání) a v případě užívání, které je ve spojení s kratomem opravdu velice nebezpečné, mohly v délce i intenzitě abstinenčních příznaků hrát významnou roli.

Naopak zkušenosti z komunity uživatelů jasně ukazují, že i při nadměrném užívání kratomu jsou abstinenční příznaky sice velmi nepříjemné, ale zvládnutelné, přičemž ani v nejmenším je nelze srovnávat s abstinenčním procesem na heroinu, pervitinu, alkoholu nebo i tabáku.

Abstinenční příznaky dle zkušeností uživatelů zároveň odeznívají v rámci dní, nikoli měsíců.
https://americanaddictioncenters.org/withdrawal-timelines-treatments/kratom

Text tyto informace bohužel ignoruje a upřesnění a změn nedoznal ani poté, co jsme o nich Seznam zprávy informovali.

Abychom však byli fér, je nutné uznat, že mimo výše zmíněné skutečnosti text o problematice kratomu v České republice pojednává velice dobře. Informace v něm obsažené jsou relevantní a doplněny o názory odborníků.

Věříme proto, že svým dílem přispěje k potřebné regulaci kratomu a zvýšené informovanosti o jeho účincích, možných rizicích a pomůže tak předcházet nežádoucím situacím a zajistit bezpečnější užívání kratomu pro ty, kteří ho potřebují.

Prosíme, sdílejte naše vyjádření a pomozte tak mírnit paniku, která po přečtení několika úvodních odstavců textu mohla u mnohých vzniknout.

 

Děkujeme za pozornost.

Česko-Slovenská Asociace za Kratom

}