Stanovisko ČSAK k současné situaci týkající se kratomu.

Praha, 14.10.2022

Legislativní rámec pro kratom

Aktuální situace s postavením Kratomu v zákoně je neuspokojivá. Nyní jej není možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů - není to ani lék ani potravina ani potravinový doplněk ani alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek. Z legislativního hlediska tedy kratom jako biologicky účinná látka vlastně neexistuje. Proto je uváděn na trh nejčastěji jako “sběratelský předmět”, a není jej možno zařadit do žádné kategorie regulovaných produktů - není to ani lék ani potravina ani doplněk stravy, i když je zřejmé, že jeho použití je jiné a že je lidmi konzumován pro svůj charakteristický účinek.

Tím, že se kratom při prodeji nedeklaruje jako výrobek určený k lidské spotřebě, je jeho prodejce omezen v tom, jak informovat zákazníka o jeho užívání. Zákazník nedostane při prodeji žádné relevantní informace o složení, účincích, dávkování, žádná upozornění na možná rizika. Nedozví se ani, k jakému účelu kratom skutečně slouží. Současný zákonný rámec tyto informace neumožňuje komunikovat, neboť by kratom jinak spadl do některé z kategorií, ve kterých je jeho existence zakázaná nebo by uveřejnění a šíření takových informací mohlo být orgány činnými v trestním řízení posuzováno dokonce jako trestný čin. 

Tato situace je paradoxní - není možno komunikovat informace, které jsou pro zákazníky a konzumenty užitečné a mohou jim pomoci užívat kratom bezpečně. Spotřebitel by přece měl mít právo být bezpečně informován. Ba co víc, prodejce by měl mít povinnost koncového spotřebitele obeznámit s produktem a jeho použitím. Tento paradox je dán současnou prohibiční regulací celé oblasti psychoaktivních látek.

Účinky kratomu

Kratom má potenciál lidem pomoci s mnoha problémy spojenými se současným životním stylem. Přispět tak k vyšší kvalitě jejich života, vyšší produktivitě, životní energii a motivaci do každodenních činností. Podobně jako káva nebo v případě potřeby energizující potraviny nebo nápoje. V zemích, kde se kratom tradičně užívá, pomáhá řešit také řadu zdravotních problémů. Pomáhá se zmírněním bolestí, úzkostí nebo depresí. Ve své domovině Indonésii je tradičně využívána po staletí.

Níže si můžete přečíst příběhy uživatelů, které jsme obdrželi od začátku naší činnosti.

 
https://www.csakratom.org/pages/pribehy-cz

Jednou z největších děr v legislativě je prodej nezletilým

Zákon o ochraně spotřebitele, který obecně upravuje práva při maloobchodním prodeji, resp. nákupu, a který je bohužel jedinou zákonnou úpravou v ČR, kterou je v současné době možno při prodeji kratomu použít, zakazuje diskriminovat zákazníky na základě věku, pokud není prodej výrobku věkově omezen. Aby bylo možné zakázat prodej kratomu nezletilým a regulovat jeho prodej vůbec, je nutné vytvořit nový regulační rámec. 

V poslední době vzrostl počet výdejních automatů, ve kterých se prodávají balení kratomu. Většina těchto automatů je účelově z důvodu maximalizace prodeje a zisku umisťována na místa, kde se pohybuje velké množství osob včetně dětí. Děti jsou přitom skupinou, která je předmětem zvýšené ochrany před zdravotními a dalšími riziky. Podobně jako prodej tabáku nebo alkoholu, také prodej kratomu nezletilým by měl být zakázán a mělo by být zabráněno přístupu nezletilých k němu. Zakázat ale kratom podobně jako heroin nebo kokain také není řešení. Došlo by tím ke kriminalizaci jeho dospělých uživatelů, kterých jsou v ČR statisíce, a došlo by zejména ke kriminalizaci zodpovědných prodejců kratomu. Dokonce i Světová Zdravotnická Organizace se ke kratomu vyjádřila s tím, že není dostatek důvodů pro jeho zákaz. Prohibice a válka proti kratomu, jak jsme se poučili z historie alkoholu nebo drog, není řešení hodné moderní společnosti!

Žádáme zodpovědnou racionální regulaci kratomu!

My, Česko-Slovenská Asociace za Kratom, zastáváme etické principy, jsme si vědomi své společenské odpovědnosti a proto požadujeme regulovaný trh, kde budou jasně stanovená pravidla pro maloobchodní prodej kratomu - např. nedostupnost nezletilým, kontrola produktu po stránce jakosti a bezpečnosti, řádná informovanost spotřebitelů o tom, co kratom obsahuje a jak jej užívat tak, aby případná rizika byla co nejnižší. Řadu z těchto opatření, např. kontrolu složení kratomu, už členové naší asociace v praxi provádí.

Žádáme vytvoření legislativního rámce pro kratom. Prevencí, zmírněním rizik, kontrolou kvality a hygieny, dostatečnou edukací, informovaností a hlavně regulací trhu se docílí bezpečnosti. 

Požadujeme ať se návrhem kratomové regulace zabývají kompetentní orgány a instituce, především Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který má k dispozici koordinační meziresortní aparát a který dokázal vytvořit legislativní rámec např. pro léčebné konopí. Víme, že se kratomem zabývala odborná skupina pro Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami, která funguje pod jeho úřadem a která v souladu se Světovou zdravotnickou organizací nedoporučila zákaz kratomu. Máme informace, že je připraven první návrh pro zákonnou regulaci kratomu a jeho uvádění na trh. Jako Česko-Slovenská kratomová asociace jsme v kontaktu s Evropskou kratomovou aliancí a dalšími kolegy ve světě, kteří se zabývají výzkumem a regulací kratomu. Jsme připraveni poskytnout naše zkušenosti a odborné kapacity k nalezení bezpečného a rozumného regulačního rámce pro kratom také v ČR.

Česko-Slovenská Asociace za Kratom z.s.

 
info@csakratom.org

Česko–Slovenská Asociace za Kratom (ČSAK) si klade za cíl smysluplnou komunikaci s úřady ve jménu rozumné regulace užívání Kratomu v našich zemích, a to zejména informativní činností podepřenou jak pevnými daty ze světa vědy, tak za využití osobních zkušeností jeho uživatelů.

Naší činností chceme prosadit povolení osvěty o této rostlině a s tím i v rámci harm-reduction programu optimalizovat dopady jeho užívání.

Mohlo by vás také zajímat

csa-blog_bez_textu-25-1024x713.jpeg

Historie užívání kratomu v USA

Kratom se poprvé dostal do USA po válce ve Vietnamu, kdy vzrostla imigrace z Jihovýchodní Asie.

Chcete pomoci momentální situaci s kratomem_.jpg

Pomozte udržet Kratom legální

Natočte krátké video o Vašich zkušenostech s Kratomem dle instruktážního videa. Kontaktujte nás na [email protected]

;
}