Dne 30.1. se konala naše první tisková konference, která měla za cíl uklidnit emoce kolem kratomu a podpořit racionální přístup k tématu.

Během naší prezentace jsme veřejnosti představili, co vlastně kratom je, představili činnost a cíle Česko-Slovenské Asociace za Kratom a nastínili aktuální situaci na trhu s touto látkou u nás. Ukázali jsme na některé problémy, jako například s výdejními automaty nabízejícími psychotropní látky, a zároveň jsme naznačili možná řešení.

Následovala panelová diskuze s odborníky v této oblasti. Mgr. Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor, a jeho vědecký poradce Doc. MUDr. Viktor Mravčík, toxikolog z VŠCHT v Praze Doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D., a vedoucí meziresortního týmu Návykového chování Ing. Jana Michailidu vyjádřili své odborné názory.

Všichni se shodli, že současná situace je neudržitelná a že je nutné přijít s novým regulačním rámcem pro nové psychomodulační látky. Tištěný deník.cz pak cituje ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který říká, že nová legislativní pravidla umožní jasně říct, co je povoleno a co není.

Po tiskové konferenci se mediální prostor plní články, které se vyjadřují kratomu pozitivně a nezařazují ho mezi tvrdé drogy, což považujeme za krok správným směrem. Věříme, že téma by se mělo řešit na základě odborných poznatků a chladnou hlavou.