Praha, 25.3.2024


V reakci na rostoucí trend nových produktů na trhu, které obsahují kratom ve formách neslučitelných s odpovědným užíváním, se ČSAK výslovně vymezuje proti jejich prodeji a používání. Zejména se jedná o bonbony, žvýkačky, želé, ochucený kratomový prášek a vaporizéry s kratomovým extraktem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v současnosti nepovoluje potravinové produkty obsahující kratom, což podtrhuje naše obavy a zvyšuje to riziko pokutování subjektů, které budou tyto produkty prodávat.

Naše asociace se aktivně zapojuje do samoregulace, která vychází z toho, co od počátku požadujeme po vládě a po čem již více než rok volají etičtí prodejci. Naše požadavky vycházejí z toho, na čem se shodují odborníci v oblasti psychoaktivních látek (adiktologové, vědci, psychologové a politici). Podporujeme konstruktivní spolupráci mezi státními orgány, prodejci kratomu, Unii prodejců kratomu a Spolkem přátel Etického kodexu. Cílem je podpora regulace, která ochrání veřejné zdraví a zároveň umožní informované a odpovědné užívání kratomu.

Klíčové body naší pozice:

  • Poukazujeme na nezbytnost vyhýbat se prodeji a propagaci produktů kratomu, které by mohly vést k zdravotním rizikům nebo zneužití. To zahrnuje nejen zmíněné nevhodné formy produktů, ale i uvádění zavádějících informací a neschválených zdravotních tvrzení o kratomu na webových stránkách nebo v reklamách.

  • Několikrát veřejně zmiňovaný zákaz by nic nevyřešil, byť je tu elegantní řešení, a tím je regulace, proto ji neustále podporujeme, jelikož má za cíl zvýšit bezpečnost užívání kratomu. Tato regulace, která by měla vstoupit v platnost 1.1.2025, zahrnuje omezení věku na nákup na 18 let, povinné testování kratomu, hygienické standardy a upozornění na dávkování nebo možná rizika.

  • Naše společné úsilí směřuje k ochraně zdraví, zejména mladší generace, a k prevenci zneužívání kratomu. Věříme, že informovanost a regulace jsou klíčem k zajištění bezpečného trhu s kratomem.

  • V Česko – Slovenské Asociaci za Kratom (ČSAK) jsme pevně odhodláni podporovat zodpovědné užívání kratomu a usilovat o bezpečnější a regulovaný trh ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami.

    }