(Pozn. ​​Používame príklad z USA, pretože sa u nich začal výrazne používať a máme možnosť pozorovať vývoj novej histórie Kratomu v západných krajinách. Tamojšia asociácia AKA bojuje proti zákazu najintenzívnejšie a tieto materiály máme priamo od nich.)

Prírodné kratomové produkty verzus upravené kratomové produkty
Kde sa FDA splietla?

Kratom sa prvýkrát dostal do USA po vojne vo Vietname, kedy vzrástla imigrácia z Juhovýchodnej Ázie. Aj vracajúci sa vojaci, ktorí spoznali Kratom počas svojej tamojšej služby, pokračovali v jeho užívaní na zlepšenie nálady, potlačenie bolesti a zvýšenie energie, podobne ako si každé ráno ľudia dávajú šálku kávy. Kratom získavali buď od priateľov a rodín v Juhovýchodnej Ázii, ktoré im ho posielali do USA, alebo využívali služby etnickej prepravy pre tieto komunity.

Typicky sa kratom konzumoval žuvaním listov, varením listov, zalievaním listov horúcou vodou ako čaj, alebo v kapsuliach s rozdrveným práškom z listov. Účinky pôsobenia Kratomu sa nedajú zosilniť alebo predĺžiť ani fajčením ani injekčnou aplikáciou časti rastliny alebo extraktu vyrobeného z prášku z drvených listov. Kratom sa bezpečne používa v Juhovýchodnej Ázii už po stáročia bez toho, aby bol hlásený jediný prípad predávkovania vedúceho k smrti. U užívateľov sa môže vyvinúť stredne ťažká závislosť podobná závislosti na kofeíne, s podobnými abstinenčnými príznakmi.

V polovici 90. rokov minulého storočia sa popularita kratomu rozmohla vďaka prevádzkovateľom Head shopov a Smoke shopov, z ktorých niektorí neeticky zvyšovali predaj kratomu tak, že ho často mixovali inými ilegálnymi drogami, napr. s heroínom, morfínom alebo fentanylom. Zákazníci tak žili v domnení, že kupujú čistý kratom a nie s prímesou vysoko návykových a potenciálne smrtiacich ilegálnych látok.

Odhaduje sa, že v USA je päť miliónov užívateľov kratomu.

Negatívny vplyv konzumácie týchto upravených kratomových produktov vyústil v roku 2005 do varovania DEA. Bohužiaľ DEA nevzala do úvahy dôležité rozlíšenie medzi prírodným kratomom a kratomovými produktmi s prímesou. V roku 2009 bolo vo Švédsku počas dvanástich mesiacov nahlásených deväť úmrtí následkom konzumácie kratomového produktu, ktorý sa na internete predával pod názvom „Krypton“. To vyvolalo záujem DEA aj FDA ohľadom bezpečnostných rizík užívania Kratomu a v roku 2012 FDA vydala „Dôležité varovanie“ ohľadom kratomu. Následne pribudli ďalšie „Dôležité varovania“ v rokoch 2014 a 2016.

FDA vtedy aj teraz ďalej ignoruje výskum publikovaný roku 2011, ktorý dokumentuje, že deväť úmrtí vo Švédsku bolo spôsobených úmyselným primiešaním toxickej dávky O-desmetyltramadolu, čo je opioidné analgetikum a hlavný metabolit tramadolu. Táto zmes sa predávala pod názvom „Krypton“. FDA ďalej opakovane odkazuje na týchto deväť švédskych úmrtí a navrhuje reguláciu alebo rovno úplný zákaz prírodného kratomu.

Na základe rozšírenia varovania pred kratomom kvôli verejnému zdraviu sa právnikom a úradníkom z FDA a DEA podarilo medzi rokmi 2012 a 2016 presadiť zákaz predaj kratomu hneď v šiestich štátoch. Žiadne z týchto varovaní ale nerozlišovalo medzi prírodným kratomom a nebezpečnou zmesou kratomu a ďalších látok, ktorú predávali bezcharakterní predajcovia nič netušiacim zákazníkom.

  • augusta 2016 DEA podľa žiadosti FDA vydala Oznámenie úmyslu pridať dva aktívne alkaloidy obsiahnuté v kratome – mitragynín (MG) a 7-hydroxymitragynín (7-HMG) – na zoznam zakázaných látok, pri čom sa odvolávali na 33 úmrtí údajne spájaných s užívaním kratomu. 14. októbra 2016 DEA stiahla upozornenia a vyzvala verejnosť na vyjadrenie. DEA požadovala od FDA do 1. decembra 2016 „urýchlenú osemfaktorovú analýzu (8-FA)“, ktorá by ospravedlnila zaradenie kratomu na zoznam..

Objavilo sa 23 232 komentárov, z ktorých 99,1 % bolo proti zákazu (len 113 komentárov bolo v prospech zákazu). Komentujúci boli z radov výskumníkov, lekárov, právnikov, veteránov a samozrejme aj užívateľov kratomu. FDA však do 1. decembra 2016 nedodala požadovanú analýzu 8-FA. Tým pádom Americká kratomová asociácia (AKA) poskytla nezávislú analýzu 8-FA, ktorú vykonal odborník na závislosti a bezpečnosť psychotropných látok Jack Henningfield Ph.D. Analýza dokumentovala neschopnosť FDA vyhovieť požadovaným štandardom na zaradenie kratomu na zoznam.

V októbri 2017 FDA znovu predložila DEA svoju požiadavku na zaradenie oboch hlavných účinných alkaloidov do zoznamu. K tomu ešte 14. novembra 2017 FDA vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdila, že „úmrtia spájané s kratomom“ vzrástli už na 36 a vyhlásila, že kratom má podobné účinky aj riziká ako užívanie klasických opioidov. FDA teda opäť nerozlišovala medzi prírodnými kratomovými produktmi a tými s prímesou.

  • februára 2018 vydala FDA vyhlásenie o ďalších negatívnych účinkoch Kratomu a oznámila vývoj „nového“ počítačového modelu, ktorý môže poskytnúť silnejšie dôkazy ohľadom opioidných vlastností zložiek Kratomu. FDA tvrdila, že počet úmrtí spájaných s použitím kratomu stúpol na 44 (opäť vrátane deviatich švédskych úmrtí roku 2009). Vedci spochybnili použitie počítačového modelu FDA, podľa ktorého má MG a 7-HGM opioidné účinky. Vedci odmietli tvrdenie FDA a skôr než samotnému kratomu dávali úmrtia za vinu užitiu niekoľkých drog naraz, zlému zdravotnému stavu alebo konzumácii kratomových produktov s prímesou.

V júni 2018 publikoval Scott Hemby prvú štúdiu o bezpečnosti kratomu na zvieratách. Preukázalo sa, že MG nie je nebezpečne návykový a 7-HM sa objavuje v kratome v tak nízkych dávkach, že by nemalo zmysel pridávať ho na zoznam. Len o pár týždňov neskôr, v júli 2018 vykonal Národný inštitút zneužívania drog (NIDA) druhý výskum na zvieratách, v ktorom porovnávali MG s heroínom, metamfetamínom a placebo soľou. Zistili, že v štandardnom zvieracom modeli návykového potenciálu sa najviac podobá soli. Tento výskum prišiel s výsledkom, že mitragynín má obmedzenú schopnosť zneužívania.

Tieto štúdie teda priamo vyvrátili vyhlásenie FDA, že Kratom je nebezpečne návykový a že má rovnaké vlastnosti ako opioidy. 20. septembra 2018 potom ešte NIDA dodatočne upravila časť svojho vyhlásenia ohľadom toho, či je možné predávkovať sa kratomom:

„V roku 2017 začala FDA vypúšťať sériu varovaní pred kratomom a teraz spája s jeho použitím 44 úmrtí, z ktorých jeden prípad sa vyšetroval ako možné požitie čistého kratomu. Väčšina úmrtí spájaných s kratomom bola však najskôr výsledkom konzumácie upravených produktov (iné drogy zmiešané s kratomom) ako napr, opioidy, benzodiazepíny, alkohol, gabapentín a voľnopredajné lieky ako napríklad sirup proti kašľu. **Tiež sa objavujú hlásenia o kratome balenom ako doplnok stravy, kde sú ďalšie zlúčeniny, ktoré môžu spôsobiť smrť." **

Výskum NIDA teda zjavne preukázal, že úmrtia, ktoré proklamovala FDA, vychádzali z kratomových produktov s prímesou. CSA nevydá zákonné vyhlásenie ohľadom pridania látky na zoznam, keď sa bezpečnosť a návykový potenciál posudzuje z upravených produktov. V histórii CSA sa zatiaľ nikdy nič také nestalo. Avšak FDA má špeciálne oprávnenie zabaviť akýkoľvek upravený produkt, ktorý predstavuje bezpečnostné riziko pre zákazníkov. Mali by využiť svoje právomoci, aby odstránili upravené kratomové produkty z trhu a začali trestné stíhanie osôb alebo firiem zodpovedných za produkciu a marketing týchto upravených produktov.

Určitá časť komunity používateľov kratomu objavila, že čistý kratom môže byť efektívnym prostriedkom na tlmenie bolesti a rovnako ako iné bylinky či doplnky stravy môže byť alternatívou k nebezpečne návykovým a potenciálne smrtiacim opioidom. FDA si zamenila legitímne využitie Kratomu jeho konzumentami, ktorí užívali bezpečný čistý kratom s tým, že rôzni predajcovia prezentovali cez ilegálny marketing terapeutické účinky najrôznejších Kratomových produktov. FDA má zákonnú moc zamedziť týmto predajcom v ich ilegálnej činnosti, rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného doplnku stravy.

Záver

DEA by mala vrátiť FDA 8-FA na ďalšiu analýzu a FDA by mala odvolať Dôležité upozornenie a využiť svoju existujúcu regulačnú právomoc na zákaz upravovaných kratomových produktov, aby ochránila bezpečnosť amerických konzumentov.

Jednotlivé štáty by mali prijať legislatívu, ktorá by ochránila konzumentov pred upravovanými kratomovými produktmi, ktoré by mali byť označené tak, aby zákazník vždy vedel, čo presne ktorý kratomový produkt obsahuje. AKA podporuje princípy Ochrany konzumenta kratomu, ktoré boli predstavené v Michigane, Utahu, Arizone, a ktoré teraz zvažuje mnoho ďalších štátov.

Zdroj:

https://www.csakratom.org//uploads/AKA_Natural_vs_Adulterated_Kratom_Products_4c67264169.pdf?updated_at=2022-11-01T20:22:09.340Z

Mohlo by vás tiež zaujímať

csa_blog_bez_textu.jpg

Čo je Kratom

Kratom je tropický strom Mitragyna speciosa pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Názov Kratom má korene v thajčine. Medzi štáty s jeho prirodzeným výskytom patrí Thajsko, Indonézia, Malajzia, Mjanmarsko, a Papua Nová Guinea

csa_blog_bez_textu_24.jpg

Výbor OSN zavrhol medzinárodný zákaz Kratomu

Zástancovia Kratomu oslavujú nové rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie Spojených Národov (WHO), ktorá zavrhla

;
}