Ak chcete podporiť túto asociáciu a jej ciele, tak nám môžete zaslať finančné prostriedky na náš transparentný účet. Peniaze budú využité na náklady spojené s dosahovaním našich plánov.

CZK účet

ČÚ: 2902094674/2010

IBAN: CZ33 2010 0000 0029 0209 4674

EUR účet

ČÚ: 2302094689/2010

IBAN: CZ33 2010 0000 0023 0209 4689

200.png

1000-2.png

500-2.png

10.png

20.png

50.png

}