csa-blog_bez_textu-25-1024x713.jpeg

História užívania kratomu v USA

Kratom sa prvýkrát dostal do USA po vojne vo Vietname, kedy vzrástla imigrácia z Juhovýchodnej Ázie.

csa_blog_bez_textu.jpg

Čo je Kratom

Kratom je tropický strom Mitragyna speciosa pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Názov Kratom má korene v thajčine. Medzi štáty s jeho prirodzeným výskytom patrí Thajsko, Indonézia, Malajzia, Mjanmarsko, a Papua Nová Guinea

csa_blog_bez_textu_24.jpg

Výbor OSN zavrhol medzinárodný zákaz Kratomu

Zástancovia Kratomu oslavujú nové rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie Spojených Národov (WHO), ktorá zavrhla

}