Zástancovia Kratomu oslavujú nové rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie Spojených Národov (WHO), ktorá zavrhla, aby táto z rastliny získavaná substancia bola po vedeckom preskúmaní medzinárodne zakázaná.

Existovali určité obavy, že výkonný výbor WHO pre drogovú závislosť (ECDD) podnikne kroky buď na urýchlenie medzinárodnej kontroly nad Kratomom – ktorý je ponúkaný ako prírodný liek proti bolesti, a ktorý funguje ako bezpečnejšia alternatíva opioidných liekov na predpis – alebo odporučí kritické preskúmanie, ktoré by mohlo nakoniec viesť ku kriminalizácii po ďalšom roku skúmania.

V správe vydanej 9.12.2021, členovia ECDD hlasovali 11:1 pre variant jednoducho pokračovať v monitorovaní dát zdravotných dopadov Kratomu počas ďalších dvoch až troch rokov, namiesto striktnej kontroly inštitúciami. Členovia rady nenašli „dostatočný dôkaz“, že Kratom v tomto bode vyžaduje hlbšie kritické preskúmanie, vedúce k zákazu.

Zatiaľ čo toto rozhodnutie bolo založené na vedeckom štúdiu risku závislosti, závislostného potenciálu a terapeutického použitia Kratomu, priaznivci tiež poukazovali na fakt, že okolo 80,000 ľudí zaslalo komentáre adresované výboru, v ktorých zdieľali svoj pohľad a skúsenosti s rastlinnou substanciou.

„Ľudia hlásia užívanie Kratomu na samoliečbu rozmanitých porúch a stavov vrátane bolesti, vysadenia opiodných liekov, závislosti od opioidov, úzkostí a depresií,“ píše ECCD vo svojej správe. „Kratom je používaný ako súčasť tradičnej medicíny v niektorých krajinách.“

„Výbor zvážil informácie týkajúce sa tradičného použitia a preskúmania možných využití Kratomu v medicíne,“ nasledovalo. „Porota dospela k záveru, že tu je nedostatočný dôkaz na odporúčanie kritického preskúmania Kratomu.“

Namiesto toho výbor vyhlásil, že sa odporúča, aby Kratom „bol držaný pod dohľadom sekretariátu WHO,“ ako tomu je od roku 2020.

Mac Haddow, vedúci pracovník pre verejnú politiku Americkej Kratomovej Asociácie (AKA), nám povedal, že to je „všeobecne výborný výstup pre vedu“, ktorý sa, ako dúfa, premietne do regulačných opatrení v rámci U.S. Food and Drug Administration (FDA) nad Kratomom.

„Veľký problém s Kratomom dnes v Spojených štátoch je biedne regulovaný trh, pretože FDA si sedí na rukách, a to posilňuje špinavú hru kratomových predajcov, ktorí napríklad netestujú kratomové produkty na obsah mikrobiologických patogénov a ťažkých kovov.”

V súčasnej podobe, Kratom nie je zaradený pod federálnu Controlled Substances Act alebo pod medzinárodnými drogovými zmluvami, ktorých sú Spojené Štáty súčasťou. FDA zvažovala vyhlásenie zákazu substancie, ale čelila odporu a nebola schopná to urobiť ani v tomto bode.

Niektorí priaznivci očakávali, že kým agentúra neuložila na kratom zákaz vo svojej krajine, využije WHO konvenciu ako príležitosť uzákoniť prohibíciu medzinárodne, krok, ktorému by krajina bola nútená vyhovieť.

Dvojstranné a dvojkomorové duo kongresových zákonodarcov poslalo list na sekretariát U.S. Department Health and Human Services a veľvyslancovi OSN, v októbri 2021, prosiac úradníkmi, aby odolali snahám uvaliť medzinárodný zákaz na Kratom.

Vzhľadom na to, že federálne agentúry prechádzali tam a späť ohľadom výhod zaradenia Kratomu v priebehu posledných rokov, nie je tu „žiadny presvedčivý dôkaz, ktorý by zaručoval, že Spojené štáty budú hlasovať za medzinárodný dohľad nad touto substanciou,“ povedal zákonodarca.

Oddelene, výbor Domácich položiek počas leta schválil správu o legislatíve výdavkov, ktorá hovorí, že federálne zdravotnícke agendy „prispeli k pokračujúcemu pochopeniu zdravotných dopadov Kratomu, vrátane jeho konzistentných zlúčenín, mitragynínu a 7-hydroxymitragynínu.“

„Výbor si je vedomý potenciálne sľubných výsledkov Kratomu pre pacientov s akútnou a chronickou bolesťou, ktorí hľadajú bezpečnejšie alternatívy k často silne návykovým predpisovaným opioidom s potenciálom úmrtia, a z výskumu vyšetrujúceho použitie kratomových konzistentných zlúčenín pre závislosť na opiátoch“ povedali.

Výbor tiež nariadil sekretariátu Health and Human Services, aby sa naďalej zdržal odporúčania, aby bol Kratom kontrolovaný v Schedule 1 (drogy bez lekárskeho využitia).

Ku koncu roka 2020 sa Agentúra pre výskum a kvalitu zdravotníckej starostlivosti (AHEQ) obrátila na verejnosť, aby pomohla identifikovať výskumy, ktoré sa špecificky pozrú na nevýhody a výhody kanabinoidov a Kratomu.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vlani oddelene dostalo viac ako tisíc komentárov, týkajúcich sa Kratomu, ktoré boli súčasťou ďalšej verejnej výzvy.

Zdroj:

https://www.csakratom.org/uploads/ecdd_report_dec_2021_25800c47d8.pdf?updated_at=2022-11-01T20:21:51.670Z

Mohlo by vás tiež zaujímať

csa_blog_bez_textu.jpg

Čo je Kratom

Kratom je tropický strom Mitragyna speciosa pôvodom z juhovýchodnej Ázie. Názov Kratom má korene v thajčine. Medzi štáty s jeho prirodzeným výskytom patrí Thajsko, Indonézia, Malajzia, Mjanmarsko, a Papua Nová Guinea

csa-blog_bez_textu-25-1024x713.jpeg

História užívania kratomu v USA

Kratom sa prvýkrát dostal do USA po vojne vo Vietname, kedy vzrástla imigrácia z Juhovýchodnej Ázie.

;
}